24
Oca

Öğrenci İkamet İzni İçin Kalış Nedenlerine Göre İstenilen Belgeler

İkamet İzni Başvurusu Öğrenci İkamet İzni İçin Kalış Nedenlerine Göre İstenilen Belgeler

İlkokul (1 yıl)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

 

Ortaokul (1 yıl)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

 

Lise (1 yıl)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

 

Askeri Liseler (1 yıl)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

 

MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluk okulları) (harca tabi)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

 

Ön lisans (2 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

Lisans (4 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

 

Lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

 

Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

 

Harp okulları (4 yıl)

⊗ Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için) (Link)

 

Yüksek Lisans (2 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

 

Doktora (3 yıl)

⊗ Ortak Belgeler (Link)

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl)

⊗ TUS kapsamında olunduğuna dair belge

 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl)

⊗ DUS kapsamında olunduğuna dair belge

 

Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)

⊗ Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)

 

Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)

⊗ Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

 

Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)

⊗ Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge