• Tel: +90 (541) 553 09 18
  • E-mail: izin@izinci.com
  • Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Yabancı Şirket Kuruluşu:

Türkiye yabancı yatırımcılar için maliyet avantajı olan, genç işgücü ile üretimin sürekliliğinin sağlandığı, dinamik reel üretim piyasası ile Avrupa pazarına açılan doğal bir kapı olarak görülmektedir. Ülkemize olan talep ilerleyen dönemlerde de giderek artacaktır. Yabancı yatırımcılar

Türkiye’deki ticari faaliyetlerini şirket kuruluşu ile yerine getirebilmektedirler. Yabancı şirket kuruluşunda, şirket ortağı gerçek kişi veya tüzel kişi veya kişiler olabilirler. Şirket kuruluşu, yabancı ortakların Mersis sistemine tanıtılması ve Mersis   sistemine şirket ile ilgili tescil bilgilerinin (şirket unvanı, sermayesi, ortaklık bilgileri ve şirketin temsil ve yetki dağılımının) girişinin yapılması ile şirket kuruluşunun hazırlık aşaması yerine getirilmiş olacaktır. Türkiye’de şirket kuruluşu prosedürleri bir hayli kolaylaştırılmış ve çok büyük bir hızla aynı gün içerisinde birkaç saat içerisinde tamamlanabilmektedir.

Şirket kuruluşu için gereken belgeler;

  • Ticaret odası kayıt dilekçesi,
  • Şirket kuruluşu bildirim formu
  • Şirket ana sözleşmesi
  • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,
  • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
  • Şirket kuruluşu işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname,
  • Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında tescil talepnamesi,
  • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.

İZİNCİ Danışmanlık, yabancı şirket kuruluşu hakkında size en hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır. Türk vergi sistemine göre beyannamelerinin verilmesi ve Türkiye’de faaliyet gösterilecek adres temini sağladığımız hizmetlerden sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgi için iletişim bilgilerimizin bulunduğu sayfamızdan bize ulaşınız.

Yabancı Şube Kuruluşu:

Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren firmalar, faaliyet alanlarına yakın olabilmek ve idari işleyişi daha yakından takip ve koordine edebilmek için şube açılışına karar vermektedirler,
Şubenin özellikleri önem taşımaktadır, daha yakından incelemek faydalı olacaktır.
Şubeler merkez ile aynı gerçek veya tüzel kişiye aittirler, şube aslında yabancı firmanın bir uzantısı gibidir ve açılan şube merkez firma ne iş yapıyorsa o işi yapmak için farklı bir iş alanında açılmış şirketi temsil eden bir yapıdır. Şube kuruluş başvurusu ve tescil işlemler, işlerin yapılacağı yerin bağlı olduğu Ticaret Odasına yapılır.
Yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye’de şube açabilmek için ilk olarak ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin etmesi gerekmektedir. Bu vekil tayin edildikten sonra gerekli tüm belgeler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

İrtibat Bürosu Açılışı:

Genellikle yabancıların, yerleşmek istedikleri bölgedeki Pazar araştırması ve kendi ürün ve ürünlerinin tanıtımının gerçekleştirilmesi veya ülke genelinde bir irtibat ofisinin yapabileceği faaliyetleri yerine getirebilmek için irtibat ofisi açmaktadırlar. İrtibat ofislerinde genel itibariyle şirketlerden farklı olmak üzere ticari bir faaliyette bulunmaları söz konusu olmamaktadır. İrtibat bürolarının giderleri yabancı ülkede bulunan merkez şirket tarafından karşılanmaktadır.

İZİNCİ Danışmanlık, irtibat büro açılışı hakkında size en hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır. Türk vergi sistemine göre beyannamelerinin verilmesi ve Türkiye’de faaliyet gösterilecek adres temini sağladığımız hizmetlerden sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgi için iletişim bilgilerimizin bulunduğu sayfamızdan bize ulaşınız.