24
Oca

Öğrenci İkamet İzni için Gereken Ortak Belgeler

İkamet İzni Başvurusu Öğrenci İkamet İzni için Gereken Ortak Belgeler

⊗ İkamet İzni Başvuru Formu

CVP/AÇIKLAMA: (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

CVP/AÇIKLAMA: (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

⊗ Dört (4) adet fotoğraf

CVP/AÇIKLAMA: (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)

Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

CVP/AÇIKLAMA: (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Geçerli sağlık sigortası

CVP/AÇIKLAMA: (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge

Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatmalarında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

⊗ Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)