• Tel: +90 (541) 553 09 18
 • E-mail: izin@izinci.com
 • Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

Sıkça Sorulan Sorular

Çalışma İzni Sıkça Sorulan Sorular

1-Çalışma izni neden alınmalıdır?

Türkiye de çalışacak yabancı personellerin işyerlerinde istihdam edilebilmeleri için Çalışma Bakanlığından çalışma izni alınması gerekmektedir. Çalışma iznine çalışacak olan personel başvuruda bulunamaz. Başvuru sadece yabancı personel istihdam edecek işveren tarafından yerine getirilmelidir.

2-Çalışma iznini nasıl uzatabilirim?

Ankara’da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

3-Çalışma izinleri kaç yıl süre ile uzatılabilir?

Çalışma izni ilk uzatımında en fazla iki yıl, bu sürenin sona ermesi ile en fazla 3 yıl için çalışma izni uzatılabilmektedir.

4-Çalışma izni için devlete ödenecek resmi harçlar ne kadardır?

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI        SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI 2021 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
    932,90 TL     1.017,80 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi     9.331,60 TL     10.181,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi     9.331,60 TL     10.181,70 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 1.017,80 TL harç alınır.

Bir yıla kadar  Çalışma İzin Harçları Toplam Tutarı  1.142,80 TL.

5-Çalışma İzninin olumlu sonuçlanması için gereken kriterler nelerdir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Belirtilmiştir;

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.
 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

– Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,

– Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

– (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

– (Değişik: 03.02.2012/ÇGM-2285) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,

– (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekmektedir

 1. (Değişik:01.02.2017/UİGM-1061) Bünyelerinde;

– İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,

– Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,

– En az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,

– Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

 1. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 2. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 3. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2’nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 4. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

İkamet İzni Sıkça Sorulan Sorular

1-İkamet İzini neden alınmalıdır?

Ülkemize çeşitli nedenler ile gelen yabancıların ülkemizde 180 içinde 90 günden fazla kalması durumunda ikamet izni alması gerekmektedir. Aksi takdirde yabancı uyruklular ülkemizde kaçak statüsünde olacaklardır.

2-İkamet İzin türleri nelerdir?

 • Kısa Dönem İkamet İzni.
 • Aile İkamet İzni.
 • Öğrenci İkamet İzni.
 • Uzun Dönem İkamet İzni.
 • İnsani İkamet İzni.
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni.

3-Vize sürem bitti kaç gün içinde ikamet iznine başvuru yapabilirim?

Vize süresi bittikten on gün içinde yapılan başvurular işleme alınmaktadır.

4-Mevcut ikamet izninin uzatılması için ne zaman başvuruda bulunulması gerekmektedir?

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılır.

5-Çalışma iznim var, İkamet izni almam gerekiyor mu?

Çalışma izni sahibi yabancı, çalışma izni süresince ikamet izni olmadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.

Yabancıların Şirket Kurması Sıkça Sorulan Sorular

1-Yabancı şirket mi yabancı şirkete ait şube açılışı mı yapmalıyız?

Türkiye de yabancı şirket ve yabacı şirkete ait şube açılışı temelde aynı hükümlere tabidir. Burada en önemli olan şubenin, merkezi şirketin bir uzantısı olduğu ve kararlar anlamında genellikle merkeze bağlı hareket etmeleridir. Şirketler ise merkezin yaptığı iş ve işler haricinde faaliyetlerde bulunabilen merkezden farklı sermayesi bulunan, şubeye istinaden daha bağımsızdır.

2-Yabancı şirketlerin ve şubelerin Türkiye’deki şirketlerden farkı var mıdır?

Yabancı şirketlerin ve şubelerin, Türkiye’deki yerleşik şirket ve şirketlere ait şubelerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Tek farklılık doğrudan yatırım bildirim formlarının bildirilmesidir.

3-Yabancı şirket ve şubelerin kuruluşu ile irtibat bürolarının kuruluşu arasındaki farklar nelerdir?

İrtibat büroları, pazar ve ürün araştırması yapılmak amacıyla ticari faaliyet yapma amacı gütmeyen, herhangi bir geliri olmayan sadece genel yönetim giderleri olan yapılardır. Pazar araştırması yapmak amacıyla veya irtibat kurulması için tescil ettirilirler.

4-Yabancı şirket ve şube kuruluşunda yurtdışından hangi belgeler istenilir?

Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarından, her ülkenin kendi işleyişinde farklı isimlendirilebilen belgelerin

Türkçe Tercümesi ve Apostil onaylı suretleri ile Türkiye’deki faaliyet gösterilecek olan ilin Ticaret odasına

belgeler sunulmaktadır.

5-Yabancı şirket ve şirketlere ait şubelerin kapanışı nasıl olur?

Kapanış işlemleri Türkiye de merkezi olarak kurulmuş şirketler ile aynı süreçlere tabi olmak üzere tasfiye edilmektedirler.