• Tel: +90 (541) 553 09 18
  • E-mail: izin@izinci.com
  • Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

Çalışma İzni

Çalışma İzni

Yabancı personelin Türkiye de çalışabilmesi için Ankara’da bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izninin alınmış olması gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu sadece işveren şirket tarafından yapılabilmektedir. Çalışma izin başvuruları türlerine göre farklılıklar gösterir.

Şirketlerin yabancı personel için başvurusu:

Şirketlerin yabancı personel istihdam edebilmeleri için şirketlerin belirli şartları taşımaları gerektedir. Bu şartlar; belirli bir ödenmiş sermaye tutarını (100.000,00TL) yerine getirmiş olması, yurt dışına yapılan satış cirosunun (800.000,00 TL) belirli bir tutarda olması ve her bir çalıştırılacak yabancı personel için beş Türk personel istihdam edilmesi şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. İstihdam edilecek yabancının yurtiçi işgücü piyasasında temin edilmesi nispeten güç olan mesleklerde olmaları gerekir.

Türkiye’de şirket açılışı ile şirket ortaklarının çalışma iznine başvuruda bulunması:

Türkiye’de şirket açan ve şirketin ortakları arasında bulunan kişiler için çalışma izni için başvuru yapılabilmektedir. Ödenmiş sermayenin en az 100.000,00 TL olması, çalışma izni alınacak ortağın şirket sermayesine en az %20 oranında sahip olmasına ve sermaye payının 40.000,00 TL’den az olmaması gerekmektedir. Çalışma izni süre uzatımında her yabancı çalışan için beş Türk çalıştırılıp çalıştırılmadığı kriterine göre süre uzatımına karar verilmektedir.

Geçici Koruma Kimlik Kartı Suriyelilerin Çalışma izni

Yabancı personel adayı en az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır. İşveren ile aralarında iş sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir. İşveren veya yetkilendirdiği e bildirge kullanıcısı, e devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon sisteminde e imzası ile işyeri kaydı oluşturulur. Oluşturulan kayıt ilgili çalışma koşullarında çalışacak personel için çalışma iznine başvuru yapılır. Verilen çalışma izini ikamet izni yerine geçmez. Geçici koruma statüsündeki yabacıya verilecek en düşük ücret asgari ücret tutarında olmakta olup, Sgk Primleri de asgari bu tutar üzerinden bildirgede beyan edilir.

Yabancı Bakıcıların Çalışma izni:

Yabancı bakıcı çalıştırabilmek için 15 yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı,65 yaşından büyük birisi için genel bakım amacı veya 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci derecede akrabaları vasıtasıyla yabancı çalışma izni alınabilmektedir. Çalıştırılacak yabancı bakıcının ikamet tezkeresi var ise çalışma izni çok daha kolay ve az maliyetli olarak alınabilecektir.
Oturma izni olmayan bir yabancı bakıcı alınmak isteniyor ise kendi ülkesinden Türk Büyük Elçiliğinden referans numarası temin etmeli ve bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru yapılmalıdır.

En sık karşılaşılan ve çokça talep gösterilen çalışma izin türleridir.
Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgilerimize sayfamızın blog kısmından erişebilirsiniz, İZİNCİ Danışmanlık çalışma izinleri hakkında sizlere en hızlı güvenilir çözümler sunmaktadır.