20
Nis

Çalışma İzninde İstenilen Belgeler

Çalışma İzni Başvurusu Yabancı Çalışma İzni

Çalışma İzninde İstenilen Belgeler

• İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.)

• 6 Ay süreli ikametgah tezkeresi (Türkiye’den başvurularda)

• Pasaport sureti. (Pasaport ’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.( Pasaport bitim tarihinden 60 gün öncesinden başvurunun yapılması gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu tarihinden itibaren 60 gün daha pasaport süresinin bulunması aranır.)

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online olarak gönderilecektir. Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma
zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir. (Diploma (veya Geçici Mezuniyet Belgesi) fotokopisi (Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir.) Not: Yabancının mesleki hizmet alanında çalışması için diploma zorunludur. Not 2: Yabancının ev hizmetleri alanında çalışması için ise diploma zorunlu değildir, bitirilen en son okulun bilgisi yeterlidir.)

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.

• Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

• Son yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi

• 2 adet Fotoğraf (Arka fonu beyaz, biyometrik fotoğraf)

• Bakanlıkça istenilecek meslek ile ilgili belgeler