14
Haz

Bilimsel Araştırma Amacı ile Gelecekler için Kısa Dönem İkamet İzni İstenen Belgeler

İkamet İzni Başvurusu Gerekli Belgeler

Bilimsel Araştırma  Amacı ile Gelecekler için Kısa Dönem İkamet İzni İstenen Belgeler

  1. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (Kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)
  2. Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
  3. İkamet İzni Başvuru Formu
  4. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar)
  5. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
  6. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)

  1. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
  2. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

– Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli /mühürlü aslını ibraz ediniz!)

  1. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

(Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)

İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”)

  1. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

(Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)

– Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)

– Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

– Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

– Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

– Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (Yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)