13
Ağu

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma İzni Başvurusu Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre Türkiye de bir yabancı sadece geçerli bir yasal çalışma izni ile çalışabilmektedir. Bu kanuna göre çalışma izni başvurusu yalnızca İşverenler tarafından yapılabilmektedir. Bir yabancı kendisi için çalışma izni başvurusunda bulunamaz. Türkiye’de çalışma izni için iki farklı yol bulunmaktadır. En az altı ay geçerli bir oturma iznine sahip olan yabancılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E Devlet üzerinden Online başvuruda bulunulur, Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk Büyük Elçiliği veya Konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılır.

Diğer önemli bir konu ise yabancı çalışma izni için katlanılacak maliyetlerdir.

Yabancılar için ödenecek Asgari Ücretler (2020 Yılı);

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayımladığı İzin Değerlendirme Kriterleri kararına göre, başvuru tarihinden sonraki asgari ücret tutarı dikkate alınarak 2020 yılı için yabancıya ödenmesi gereken miktarlar en az;

§  Ev Hizmetlerinde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücret: 2.943,00 TL
§  Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 kat, 2.943,00 x 2 = 5886 TL
§  Satış elemanı, pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı 2.943,00 x 1,5 = 4.414,50 TL
§  Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı 2.943,00 x 3 = 8.829,20 TL
§  Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 2.943,00 x 4 = 11.772,00 TL
§  Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6.5 katı, 2.943,00 x 6,5 = 19.129,50 TL

Yabancılar için yatırılan sigorta primleri ne kadardır (2020 Yılı);

Ev hizmetlerinde çalışan ve Uluslararası koruma /Geçici Koruma sahibi yabancılar için taban maaş asgari ücrettir. Diğer tüm yabancılar için taban ücret Asgari ücretin bir buçuk katıdır. Aşağıdaki tabloda 2020 yılında yabancılara ödeyeceğiniz SGK primlerini bulabilirsiniz.

§  Taban Asgari ücret    2.943,00 TL – SGK Primi :   1.103,62 TL
§  Asgari ücretin 1,5 katı: 4.414,50 TL – SGK Primi :   1.655,43 TL
§  Asgari ücretin 3 katı   : 8.829,20 TL – SGK Primi :  3.310,87 TL
§  Asgari ücretin 4 katı   : 11,772,00 TL – SGK Primi : 4.414,50 TL
§  Asgari ücretin 6,5 katı: 19.129,50 TL – SGK Primi:   7.173,56 TL 

  Çalışma izni değerlendirme kriterlerini genel olarak toplar isek;

  1. Yabancı ülke vatandaşının çalışacağı iş yerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışıyor olmalıdır. Aynı iş yerinde çalışacak birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa her bir 1 yabancı için 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam ediliyor olması şarttır.
  2. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık iznin son altı ayı için aranır.
  3. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
  4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur.
  5. İşveren tarafından yabancı uyruklu kişiye ödenecek olan aylık ücret miktarının yabancının görevi ve niteliği ile uygun olması zorunludur. Buna göre asgari ücret baz alınarak meslek gruplarına ve iş pozisyonlarına göre bazı ücret bedelleri belirlenmiştir bu bedeller kanunda yer almaktadır.
  6. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli ve en az 4 yıldızlı turizm işletmeleri ve tatil köylerinin bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğu takdirde masör, masöz ve spa terapisti gibi uzmanlık gerektiren iş kollarındaki talepleri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda olmayan işletmelerin talepleri kabul edilmemektedir.
  7. Eğlence sektörü ve turizm – animasyon – organizasyon firmaları, bünyelerinde 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırdıkları takdirde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam edilmesi şartı aranmamaktadır.,

Çalışma izni yabancı vatandaşların Türkiye’de istihdam edilerek yasal olarak gelir elde etmelerine hak tanımaktır. Bu yol ile Türkiye de her yıl binlerce kişiye istihdam kapısı sağlamakta hem ülke hem de gelen kişiler bu durumdan faydalanmaktadır.

Çalışma izinleri pek çok kriterin uzmanca değerlendirilmesi gereken titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. İzinci Danışmanlık , çalışma izinlerinin alınmasında , işlemlerin takibinde uzman kadrosu ile her zaman şirketlerin ve yabancı çalışanların yanında olacaktır.