11
Ağu

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması 2021

Türkiye'de Yabancıların Şirket Kurması

1-Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Türkiye’de 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu esas alınarak, Türkiye vatandaşlarının kurabileceği her türlü şirketi kurabilme hakkı eşit bir şekilde sunulmuştur.

2-Yabancılar Türkiye’de Hangi Şirketleri Kurabilir?

Türkiye’de yabancılar Anonim şirket ve Limited şirket gibi sermaye şirketlerini kurabildikleri gibi şahsen mükellefiyet gerektiren şirketlerin tamamını kurabilmektedirler.

3-Türkiye’de Şirket Kuracak Yabancıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Türkiye’de şirket kuruluşları, faaliyet göstermek istedikleri şehre ait Ticaret Sicil Odasında tescil edilerek hayat bulmaktadır. Ticaret odaları tarafında esas olarak istenilenler benzerlik gösterse de şehirlerarası farklılıklar tescil işlemlerinde gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle kuruluşu bu işte uzmanlaşmış bir çalışma ekibi ile tamamlamak firma için maliyet ve zaman açısından önemlidir. Kuruluş ile ilgili bütün işlemler bir bütünlük içinde değerlendirilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

4-Yabancıların Şirket Kuruluşu İçin Hangi Prosedür İzlenir?

Yabancı kişiler şirket ortağı ve/veya yöneticisi olacaklar ise pasaportlarının MERSİS Sistemine tanıtılması gerekmektedir. Kuruluş işlemi MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kuruluş ön hazırlığı tamamlandıktan sonra tescil işlemi için Ticaret Sicil Müdürlüğünde işlemler tamamlanır. Vergi Dairesi sistemine otomatikman kuruluş bilgileri ulaştığı için vergi dairesi yoklaması akabinde tamamlanır. Diğer önemli işlemler tecrübeli mali işler yönetim birimimizce yerine getirilir.

Şahıs şirketlerinde; Yabancı Gerçek kişisinin çalışma izni olmadan şahıs şirketi kurması mümkün değildir. Sadece ikamet izni yeterli olmayıp bu sebeple 5 yıllık ikamet tezkeresi ile ikametten sonra ancak çalışma iznine başvurulması durumunda şahıs şirketi kurulabilir. (5 yıllık ikamet tezkeresi zorlayıcı olduğu için genellikle yabancılar Türkiye’de şirket açmak ve açtığı şirket ile çalışma izinlerine başvuru yolunu tercih etmektedirler.)

5-Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşunda Gerekli Belgeler

 • Ticaret odası kayıt dilekçesi
 • Şirket kuruluşu bildirim formu,
 • Şirket ana sözleşmesi,
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
 • Şirket kuruluşu işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname,
 • Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında tescil talepnamesi,
 • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.

6-Yabancılar için Şube veya İrtibat Bürosu Kuruluşu

Türkiye’de faaliyet gösterecek firmalar kendi firmalarının uzantısı olan aynı faaliyet alanında bulanan ve ekseriyetle kendi kontrolünde olmasını istedikleri durumda şubelerini Türkiye’de açabilmektedirler. İrtibat büroları ise ticari faaliyet olmaksızın yani gelir kazanma ve ticari faaliyet dışında pazar araştırması ve kontak noktası olması için irtibat bürosu şeklinde faaliyet gösterebilmektedirler.

7-Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

 • Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.
 • Ayrıca Türkiye’de elde ettikleri kar ve diğer bazı gelirleri yurt dışına serbest şekilde transfer edebilme güvencesine sahiptirler.
 • Bununla birlikte Türkiye’de şirket açacak yabancılar, olası hukuki problemlerden ötürü milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma imkanına sahiptirler.
 • Yabancı personel istihdamı bakımından da çalışma izni kolaylığı bu şirketlere sağlanır.
 • Nakit dışı sermayelerinin tespitinde uluslararası değer kuruluşlarının raporları esas alınır.
 • Yukarıda da bahsettiğimiz üzere irtibat bürosu ve şube açma imkanları da vardır.
 • Bunun haricinde bir takım vergisel avantajlardan bahsedebiliriz. Bunlar şirketlerin %22 üzerinden kurumlar vergisinde vergilendirilmeleri (Şahıs işletmelerinde bu oran%15 ile %40 arasında vergilendirilebilmektedir. Çifte vergilendirme anlaşmaları dahilinde yabancı şirketlerin ilgili uluslararası anlaşma gereğince vergilendirme avantajlarına sahip olabilmektedirler.
 • Son olarak Türkiye yabancı yatırımcıların haklarını koruyan birçok uluslararası anlaşmaya taraftır.

8-Yabancıların Vergi Yükümlülüğü

Yabancılar elde ettikleri gelirler yönünden gelir vergisi veya şirket iseler kurumlar vergisi yönünden vergi  mükellefiyetleri doğabilmektedir.