21
Tem

Şahıs Şirketi Kuruluşu 2021

Şahıs Şirketi Kuruluşu Nasıl Kurulur?

1-Şahıs Şirketi Nedir?

Belirli sayıda kişilerin kurduğu ve mesuliyetleri şahsi olan iştiraklere, şahıs şirketi denir. Bir veya birden çok kişi tarafından kurulabilir. Hissedarlar, şirketin borçlarına karşı sınırsız mesuldür. Şahıs şirketi çok kolay ve kısa sürede kurulabilir. Bu yüzden en çok kullanılan şirket türüdür.

2-Şahıs Şirketinde Ortak Sayısı?

Şahıs şirketinin ortak sayısı genellikle azdır ve ortaklığın devredilmesi de olabildiğince zordur. Ortaklık payının devredilmesi veya satılması ancak diğer ortakların onayıyla mümkündür. Ayrıca şirket ortaklığından ayrılan kişinin, sorumluluğu bir süre daha devam eder.

3-Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri (TTK) Türk Ticaret Kanun’una göre Kolektif şirket, Komandit şirket ve Adi şirket diye 3’ye ayrılır.

4-Şahıs Şirketleri Neden Kurulur?

Şahıs işletmeleri basit en temel ticari faaliyetin vergilendirilmesinin yapılabilmesi , fatura düzenlenebilmesi ve vergi levhası alınabilmesi için kurulan yapılacak işin provasının yapılabileceği en maliyeti düşük, açılması ve kapanması en kolay olan vergi mükellefiyet türüdür.

5-Şahıs Şirketinin Kuruluşunu Nasıl Yapabilirim?

Şahıs işletmesinin kuruluşu vergi dairesine bildirim esasına dayanmaktadır. Bu bildirimleri vergi beyannamelerini düzenleyecek SMMM ile hazırlanmalıdır.

6-Şahıs Şirketinin Avantajları Nelerdir?

 • -Kuruluşları ve kapanışı kolaydır.
 • -İşletme maliyetleri düşüktür.
 • -Muhasebe ücretleri düşüktür.
 • -Ticareti denemenin ilk adımıdır.

7-Şahıs Şirketlerinin Dezavantajları Nedir?

 • -Profesyonel değildir ve itibari olarak sermaye şirketlerine göre daha az itibar görürler.
 • -Şahıs tüm mal varlığı ile borçları ödemeyi taahhüt etmiştir.
 • -Yüksek karlılıkta vergi oranları nedenleri ile %40 a varabilen oranlarda artan oranlı tarifeden vergilendirilebilirler.

8-Şahıs Şirketi Kuruluşunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • -Noterden alınacak olan İmza Beyanı
 • -İkametgah Belgesi (E devletten Alınabilmektedir)
 • -Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • -Mali Müşavir tarafından doldurulmuş İşe Başlama bildirimi( İşe Başlama bildirimi artık İnteraktif Vergi Dairesinden ,şirket kurucusunun e devlet şifresi ile işe başlama sekmesinden kolaylıkla vergi dairesine gitmeden verilebilmektedir.
 • -E Tebligat formu başvuru formu da interaktif vergi dairesinden verilebilmektedir.

9-Şahıs Şirketim Ne Zaman Kurulmuş Olur?

Online Başvuru sonrası vergi dairesi yoklama memurunun olumlu yoklaması ile kurulur.